Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thành Chung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Vị Xuyên
Quận/huyện Huyện Vị Xuyên
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Phạm Văn Tú, Nguyễn Hải Quỳnh
Đã đưa lên 393 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5049 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54060 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này