Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên TạThị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hà Ninh
Quận/huyện Huyện Hà Trung
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3820 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14995 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này