Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Lộc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Số 1 Bắc Lý
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 701 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33208 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này