Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Việt Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Cao
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lịch sử, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 164 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4611 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36332 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này