Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Mimi Ho
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu hoan thanh nhiem vu
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 262 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1154 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81504 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này