Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thikim71
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Phước
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2
Xác thực bởi Lê Kim Hổ, Nguyễn Thị Bích Hiền
Đã đưa lên 380 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 544 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16437 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này