Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Lụa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenluagv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Quảng Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Từ Thị Én, Võ Thái Hoà
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 260 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1755 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này