Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Viết Phú Sang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phusang70
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hoà 2
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thống, Nguyễn Thanh Cao
Đã đưa lên 160 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 700 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36792 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này