Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Tấn Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/letanducts
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Vĩnh Khánh
Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Xác thực bởi Huỳnh Bá Lộc, Đinh Sơn Tùng
Đã đưa lên 544 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 165 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41913 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này