Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TS. NGND. Lê Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Trung
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giáo viên giỏi tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 450 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11362 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này