Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Triệu Thị Chín
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trieuchin76
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trường Hoành
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Võ Thị Lê, Võ Thị Lê
Đã đưa lên 198 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 681 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31500 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này