Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/oanhminh96
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Định Yên 3
Quận/huyện Huyện Lấp Vò
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Trần Văn Dị, Huỳnh Trung Tính
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 111 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 382 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này