Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Ngọc Bách
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocbachhp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thái Sơn
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Nguyệt Linh Anh
Đã đưa lên 147 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1726 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 229 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23025 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này