Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Minh Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tịnh Bắc
Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Võ Hoàng Chương, Đặng Thị Cỏ Chi
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 781 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2447 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này