Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nghĩa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Chien sĩ thi đua cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Văn Nam, Đào Duy Tự
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1874 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 111 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này