Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thi Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Bờ
Quận/huyện Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Quang Thiêm, Nguyễn Hữu Thành
Đã đưa lên 79 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 667 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44969 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này