Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Công
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Ngọc Hồi
Quận/huyện Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương
Đã đưa lên 84 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 576 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30981 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này