Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Phố Núi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đắk Drô
Quận/huyện Huyện Krông Nô
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 53 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2228 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26584 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này