Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thức
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/THUC0008
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đạ Tẻh
Quận/huyện Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu NO
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng Trọng, Nguyễn Hoàng Trọng
Đã đưa lên 242 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 587 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 73 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54227 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này