Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Ninh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PTCS Thanh Hưng
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Giới thiệu Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 95 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 502 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 40 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15323 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này