Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Trần Thị Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranhang70
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Đông
Quận/huyện Huyện Ba Vì
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hải, Trần Thịnh
Đã đưa lên 74 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2765 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40462 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này