Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Văn Đừng
Quận/huyện Huyện Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Lê Ngọc Thạch
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 558 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35101 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này