Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thị Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kyn_kyn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Quảng Hà
Quận/huyện Huyện Hải Hà
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Phạm Tiến Minh, Trần Trung Kiên
Đã đưa lên 187 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 533 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58981 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này