Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Hoàng Công Đoàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị sao
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Vua của nhân loại. Có 31500 bàng sáng chế mọi lĩnh vực
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 380 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này