Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học C Phú Hội
Quận/huyện Huyện An Phú
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu giáo viên trường Tiểu học C Phú HỘI, nhiều năm là lao động tiên tiến, giáo viên dạy giáo trường, huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 675 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 605 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này