Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Đình Thế
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 3 Thị trấn Yên Bình
Quận/huyện Huyện Yên Bình
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Trà, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1595 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1668 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này