Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Giá Rai A
Quận/huyện Huyện Giá Rai
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu độc thân,thích xem tin hình sự,làm việc có năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 418 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này