Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chau Minh Duong
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chauminhduongk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lạc Giới
Quận/huyện Huyện Tri Tôn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu không có gì nổi bật
Xác thực bởi Nguyễn Chí Cường, Phan Tuan
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 989 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1166 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này