Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Kha Thi Ly
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hội Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trần Duy Bông, Nguyễn Công Hiền
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 454 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này