Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Ngãi
Quận/huyện Huyện Cầu Kè
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Huỳnh Thị Kim Dung, Lê Hoàng Giang
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4432 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này