Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Niêm Tòng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nông Tiến Dũng, Nguyễn Minh Trang
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 356 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 423 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này