Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đậu Kim Tuyến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xgames8001
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lam Sơn
Quận/huyện Huyện Đô Lương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 156 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1911 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 36 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 65419 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này