Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/HuyenLinhUnr
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đáp Cầu
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Quang Loan, Vũ Xuân Giang
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8991 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1401 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này