Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiền An
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6936 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7839 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này