Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Thịnh
Quận/huyện Huyện Lương Tài
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 404 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này