Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Quyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Nhân
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu GV giỏi cấp cơ sở
Xác thực bởi Phạm Khắc Lập, Vũ Văn Ninh
Đã đưa lên 481 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1492 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 148763 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này