Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Cát
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Đỗ Xuân Bách, Nguyễn Thị Huệ
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 683 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8816 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này