Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Ngọc Hiếu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/bientrang_8386
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Minh Thanh, Cao Thống Suý
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 110 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11797 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này