Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lương Thị Phường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Thắng
Quận/huyện Huyện Mộ Đức
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Lài, Ngô Hữu Hóa
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2575 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này