Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Thị Soa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh Giaỉ nhì viết chữ đẹp cấp tỉnh
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 909 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 369 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 738065 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này