Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đăng Trọng Thi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khanhhung78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS A Vương
Quận/huyện Huyện Tây Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu ldtt
Xác thực bởi Đỗ Văn Sáng, Đỗ Văn Mãi
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 422 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 76 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này