Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hoàng Ân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Tuy Phước
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 570 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14263 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này