Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thanh Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đôn Xuân
Quận/huyện Huyện Trà Cú
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học, Thể dục
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 225 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3189 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này