Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thiết
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranthiet106
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hàm Nghi
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hoàng Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Lài Dũng
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1401 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30733 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này