Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Kim Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Hồ Sỹ Hoàng, Phạm Ngọc Chuyên
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 412 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14634 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này