Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thi Thanh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hà Thị Hiếu, Trường Tiểu Học Hai Sơn Trung
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1272 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5946 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này