Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Hồng Thăng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hongthang68
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lan Mẫu
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Năm học 2007-2008; 2008-2009(Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Dương Văn Hưng
Đã đưa lên 73 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 271 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22904 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này