Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mỹ Quí
Quận/huyện Huyện Tháp Mười
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Thị Kim Thanh, Phạm Long Kiến
Đã đưa lên 176 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 396 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74709 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này