Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đại An
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Giáo viên tin tiểu học Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 168 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 150 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này