Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Trường Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đặng Hoá
Quận/huyện Huyện Minh Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 574 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9990 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này